Servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Servicii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor

Servicii in domeniul Resurselor Umane

Servicii in domeniul Sistemelor de Management ale Calitatii

Link-uri utile

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ministerul Sanatatii

Inspectia Muncii

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii

Institutul de Sanatate Publica

Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

ITM on-line


       ServiciiInteresati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale in domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatii de urgenta, resurse umane, a Sistemelor de Management - Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, am cautat permanent sa venim in sprijinul celor interesati. Pentru aceasta, Treia Prom Consultanta va pune la dispozitie:
 
       Servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:
 • Elaborarea de instructiuni de securitate a muncii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie (dupa ce acesta va fi intocmit pe baza evaluarii riscurilor), precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale;
 • Consilierea sefilor locurilor de munca la efectuarea instruirilor la locul de munca si a celor periodice;
 • Completarea fiselor individuale de instructaj;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Consultanta in vederea stabilirii zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Intocmirea documentelor de cercetare a evenimentelor;
 • Consultanta pentru elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor si cu medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Urmarirea actualizarii planului de protectie si prevenire (dupa ce acesta a fost intocmit urmare a evaluarii riscurilor);
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini (la solicitarea beneficiarului);
 • Propunerea masurilor tehnico-organizatorice pentru organizarea si desfasurarea instruirii lucratorilor BENEFICIARULUI in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin prestarea urmatoarelor servicii:
  - efectuarea instructajului introductiv general si participarea la efectuarea instructajelor periodice de catre sefii locurilor de munca sau asimilatii acestora;
  - asigurarea consultantei solicitate de catre sefii locurilor de munca pentru efectuarea instructajelor la locul de munca si periodice
 
Copyright © 2011 - Treia Prom Consultanta SRL